Bob Laramee – lunchtime talk

  • Tuesday, February 24 at 12:00 in the Surf Room, Fulton House:   Dr Bob Laramee (Swansea)

Adventures in Information Visualization: An Interactive Talk

Our ability to collect and store data is unprecedented. Our ability to derive knowledge from it remains limited.  Data visualization exploits our most powerful sense, vision, in order to gain insight into large, multi-variate data-sets that describe complicated and often time-dependent events.  This talk presents a selection of unique applications in the area of data visualization, showcasing some of visualization’s strengths, weaknesses, and goals, including projects based on flow, foam, text, and animal tracking.

(More talks here)

Anturiaethau mewn Delweddu Gwybodaeth: Sgwrs Ryngweithiol

Mae ein gallu i gasglu a storio data yn ddigynsail. Mae ein gallu i gael gwybodaeth ohono yn parhau’n gyfyngedig. Mae delweddu data yn manteisio ar ein synnwyr mwyaf pwerus, sef golwg, i gael mewnwelediad i setiau data mawr, aml-amrywedd sy’n disgrifio digwyddiadau cymhleth ac sy’n aml yn ddibynnol ar amser. Mae’r sgwrs hon yn cyflwyno detholiad o geisiadau unigryw ym maes delweddu data, gan arddangos rhai o gryfderau delweddu, gwendidau, a nodau, gan gynnwys prosiectau sy’n seiliedig ar lif, ewyn, testun, a thracio anifeiliaid.

css.php